மதமாற்றம்…

“சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆங்கிலேயர்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வந்தார்கள். எங்களைப் பார்த்து கண்ணை மூடி ஜெபம் செய்யுங்கள் என்றார்கள். நாங்களும் கண்ணை மூடி ஜெபம் செய்தோம். கண்ணை விழித்துப் பார்த்த போது அவர்கள் கையில் இருந்த பைபிள் எங்கள் கையில் இருந்தது. எங்கள் கையில் இருந்த நாடு அவர்கள் கையில் இருந்தது.”

~ஜோமோ கென்யாட்டா.

Advertisements

;) Religious Conversion

When the Missionaries arrived, the Africans had the Land and the Missionaries had the Bible. They taught us how to pray with our eyes closed. When we opened them, they had the land and we had the Bible.

– Jomo Kenyatta {African social activist and politician; the first Prime Minister (1963–1964) and first President (1964–1978) of an independent Kenya}